Oferta Biura Rachunkowego

Biuro oferuje Państwu kompleksową obsługę firm jednoosobowych, spółek cywilnych a także spółek działających na podstawie przepisów prawa handlowego. Zakres oferowanych usług dostosowujemy indywidualnie do potrzeb każdego klienta. 

Prowadzenie ksiąg handlowych - w zakresie zgodnym z przepisami ustawy o rachunkowości

Składa się na to między innymi:

 • weryfikacja pod względem formalnym i rachunkowym dostarczonych dokumentów,
 • ewidencja zdarzeń gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz polityką rachunkowości firmy,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • analiza wyniku finansowego oraz podatkowego.
książka przychodów i rozchodów Szczecin
biuro rachunkowe szczecin zagranica podatki

Prowadzenie książki przychodów i rozchodów oraz ryczałtu ewidencjonowanego w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Finansów, a w szczególności:

 • weryfikacja pod względem formalnym i rachunkowym dostarczonych dokumentów,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • analiza wyniku podatkowego.

Prowadzenie ewidencji i rozliczeń VAT

Zwłaszcza:

sporządzanie rejestrów zakupu oraz sprzedaży,
rejestracja dla potrzeb VAT oraz aktualizacja zgłoszonych danych,
sporządzanie i składanie deklaracji VAT oraz VAT UE,
kontrola dokumentów dotyczących operacji podlegających rozliczeniu VAT,
zwrot VAT za materiały budowlane.

podatki z zagranicy szczecin

Sporządzanie sprawozdań finansowych, analiz ekonomicznych

W szczególności:

 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, informacja dodatkowa),
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych oraz innych wymaganych przez banki, ubezpieczycieli, leasingodawców,
 • sporządzanie bieżących analiz dla kontrahentów zgodnie z ustalonymi wzorami.

Obsługa kadrowo – płacowa pracowników oraz zleceniobiorców

 • sporządzanie list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • obsługa rozliczeń z ZUS,
 • sporządzanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło,
 • prowadzenie kartotek pracowników,
 • rozliczenia roczne pracowników,
 • sporządzanie deklaracji PIT-4.
szczecin podatki zagranica biuro rachunkowe

Biuro Rachunkowe
Katarzyna Spławska

ul. Kopernika 14/1
70-241 Szczecin

poniedziałek – piątek w godz. 08.00 – 15.30